31 juli 2018

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://cpzoontjes.nl.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fa. C.P. Zoontjes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fa. C.P. Zoontjes, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fa. C.P. Zoontjes verstrekt. Fa. C.P. Zoontjes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM Fa. C.P. Zoontjes DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Fa. C.P. Zoontjes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Fa. C.P. Zoontjes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de overeengekomen dienstverlening.

HOE Fa. C.P. Zoontjes GEGEVENS BEWAART

Fa. C.P. Zoontjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Fa. C.P. Zoontjes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van FA. C.P. Zoontjes. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Heemskerk, 1 juli 2019